Angleška kraljeva družina in trgovina z opijem

Share with us


Preden se zacnemo ukvarjati z Anglijo, moramo pojasniti nekatere izraze. KRALJICA je na celu kraljeve druzine, britanski kolonialni imperij – z glavnim mestom Londonom – pa vodi ministrski predsednik s svojim ministrskim svetom.
A prav tako kot je Vatikan v Rimu, obstaja locena, neodvisna drzava znotraj Londona, CITY. City, imenovan tudi najbogatejsi kvadratna milja na svetu, zavzema v srcu Londona skoraj natanko toliksno povrsino (2.7 km2). V njem naj bi prebivalo 4.600 ljudi in bilo zaposlenih pol milijona ljudi. Vlada Cityja, KRONA (THE CROWN), je sestavljena iz trinajstih clanov, vodi jo LORD MAYOR. Tu se nahajajo najbogatejse in najmogocnejse gospodarske ustanove Anglije, kot so Angleska banka (Bank of England), ki je pod kontrolo Rothschildov, londonski Ljoyd’s, londonska borza, pisarne mnogih mednarodnih trgovskih podjetij in ulica Fleet, casopisno in zaloznisko sredisce. CITY ne pripada Angliji. Ni niti pod pristojnostjo monarha, niti vlade britanskega parlamenta. CITY je resnicni vladar Anglije, saj sta tako kraljica kot ministrski predsednik podrejena Lordu Mayorju. S fasado ministrskega predsednika in ministrskega sveta se ustvarja vtis, kot ti odlocajo, kaj se bo zgodilo, a so v resnici le lutke v rokah Cityja.
Ko kraljica obisce City, se z lordom Mayorjem sreca pri »sveti pregradi« (Temple Bar), simbolicnimi vrati, ki vodijo v CITY. Pokloni se in vprasa za dovoljenje za vstop v njegovo zasebno in suvereno drzavo. Svoj pristanek ji izkaze tako, da ji izroci drzavni mec. Pri drzavniskih obiskih, kot je ta, lord Mayor v svoji svecani obleki zasenci kraljico in njeno spremstvo, ki so omejeni zgolj na obicajna, ulicna oblacila. Nato popelje kraljico, ki stopa dva koraka za njim, v CITY.
Kot sem omenil prej, je ustanovitev Angleske banke spodbudil William Paterson, ki je bil agent CITY-ja. Po Des Griffinu CITY nadzira Rothschildov imperij.
Da bi se izognili napacnim interpretacijam moramo razumeti, da sta v Veliki Britaniji dva loceno delujoca imperija – kolonialni imperij, ki je pod kraljevo druzino, in imperij Krone. Vse kolonije belcev (Avstralija. Nova Zelandija, Kanada, Juzna Afrika) so bile pod oblastjo angleske vlade. Vse druge kolonije (Indija, Egipt, Bermudi, Malta, Singapur, Hongkong, Gibraltar in centralno afriske kolonije) so bile zasebna lastnina KRONE, tako imenovane kolonije Krone.
Seveda so med sabo sodelovali, saj je druzina Windsor del crnega plemstva, ki mu pripada tudi City.
Trgovina z opijem
Med izgradnjo imperija si je BRITANSKA VZHODNO INDIJSKA DRUzBA (BRITISH EAST INDIA COMPANY – BEIC) nakopicila velikansko premozenje s trgovino opija. BEIC je ustanovil Kitajsko notranje poslanstvo (China Inland Mission), katerega glavna naloga je bila, da ceneno kitajsko delovno silo spremeni za v opijeve odvisnike, in s tem pridobi trzisce za svoje blago.
 Nedvomno dvor ni hotel, da bi bilo to dogajanje razkrito. Zato so vkljucili britansko tajno sluzbo. BRITANSKI VOJAsKI TAJNO OBVEscEVALNI ODDELEK (British Military Intelligence Department, Section 6 /MI6/) oz. TAJNO OBVEscEVALNO SLUzBO (Secret Intelligence Service /SIS/).
Zacetki MI6 segajo nazaj do kraljice Elizabete I., pod katero je sir Francis Walsingham postal drzavni blagajnik za enoto MI6, ki se je ukvarjala z »umazanimi posli«. Zaradi svojih nekaj stoletij dolgih izkusenj, se MI6 uvrsca med najboljse tajne sluzbe na svetu.
BEIC je imel vodilno vlogo v trgovini z opijem vse dokler ni kitajska vlada leta 1729 kajenje opija prepovedala.
Od 1791 do 1894 je pod KRONO stevilo legalnih plantaz opija poraslo od 87 na 663. To je koncno pripeljalo do opijske vojne na Kitajskem.
Leta 1729 je BEIC, kot podaljsek crnega plemstva, ustanovilo Odbor tristotih, da bi poenostavilo upravljanje bancnih poslov in trgovskih transakcij. Danes je ta skupina eno najpomembnejsih skrivnih zdruzenj in prav tako deluje v skladu s ciljem »svetovne vlado«. Je tako imenovana elita CITY-ja. Pozneje je Odbor tristotih razvil strategije, kako obiti kitajske zakone proti mamilom.
LORD INCHAPE je osnoval P&O Shipping Company (Pomorsko druzbo P&O), in je bil dejanski ustanovitelj Hongkong & Shangkai bank (Hongkonske in sanghajske banke), ki je pomagala prikrivati trgovino z opijem. Druge britanske banke, vpletene v trgovino z mamili so: British Bank od the Middle East, The Midland Bank. The National Westminster Bank, Barclays Bank. The Rovay bank of Canada and Baring Brothers Bank. Vse te banke so povezane z Rothschildovimi bankami preko Odbora tristotih.
Ko so gradili Harrimanova zeleznico, da bi povezali Kalifornijo z vzhodom ZDA, so tja pripeljali ceneno delovne sile iz Kitajske. Mnogi delavci so ze bili odvisni od opija, in tako se je trg razsiril v Zdruzene drzave. HARRIMAN je ustanovil svoj zelezniski imperij s financno podporo londonske banke N.M. Rothschild & Sons Bank.
Obstajajo tehtni razlogi za sklep, da so bili namerno uporabili prav kitajske opijske odvisnike, da bi trzisce z opijem razsirili v Zdruzene drzave.
Danasnja situacija:
Neue Solidarität je v clanku z naslovom Kraljica in narkotiki, v izdaji dne 8. septembra 1993, zapisal:
»Zares redko in prav prijetno presenecenje je, da lahko v britanskem tisku zasledimo novico o kraljevem dvoru, ki je tako zelo blizu resnici. Prejsnji teden je taksna novica tekmovala z naslovi na naslovni strani londonskega Timesa, z dne 27. avgusta, 1993. Naslov: »Kraljevska druzina je bila ‘visoko’ v Visokogorju (Highlands)«. clanek, ki se je opiral na raziskavo skotske revije Leopard razkriva, da je bila uporaba mamil in narkotikov nekaj vsakdanjega. Z originalnimi dokumenti je Leopard dokazal, da je kraljica Viktorija s svojim spremstvom, pogosto Churchillom in Rothschildovimi druzinami, imela v svoji visokogorski lekarni dostop do znatnih kolicin kokaina, heroina in drugih narkotikov. Times poroca isto: »Kaze, da je kraljica Viktorija, monarhinja resnega obraza, dobro znana po svojem “To nas ne zabava”, narocila dovolj kokaina in heroina za svojo posest v Balmoralu na skotskem, da bi lahko bila vsa visokogorska (Highland) dolina ‘high’ (zadeta). Lekarniski dokumenti »kazejo, da so kraljevim clanom in njihovim gostom redno dostavljali precejsnje kolicine kokainskih in heroinskih raztopin.«
Ozadje boljseviske revolucije
Zaradi mnogih protizidovskih zakonov v Evropi, so bili mnogi zidi brez lastne posesti in zato prisiljeni, da potujejo naokrog. Katerokoli drzavo si si izbrali, da bi se v njej nastanili, so naleteli na odpor. Ob koncu 19. stoletja je bila carska Rusija se edina resna ovira na poti Iluminatom, da zavladajo svetu.
Leta 1881 je Theodor Herzl, spet kazarski zid, v Odesi (Rusija) ustanovil SIONISTIcNO GIBNJE, z namenom, da bi nastanka zidovske domovine v Palestini.
Na srecanju »B’NAI B’RITH« v New Yorku leta 1916, je bil Jacob Schiff, predsednik banke Kuhn Loeb & Co. Bank. izvoljen za predsednika revolucionarnega »Sionisticnega gibanja v Rusiji.«.
13. januarja. 1917, je zid LEON (LEV) TROCKI (prej Bronstein) prispel v Zdruzene drzave in dobil ameriski potni list. Priloznostno so ga videvali prihajati v blesceco rezidenco Jacoba SHIFFA.

Na svojih srecanjih so govorili o sionisticnem nemiru v Rusiji, in o tem, kaj so se naucili iz neuspesnega poskusa zrusitve carja. Jacob Schiff je financiral urjenje Trockijevih upornikov, ki so bili v glavnem zidi iz newyorskega vzhodnega dela, na zemljiscu v New Jerseyju, ki je pripadal Rockefellerjevi naftni druzbi STANDARD OIL COMPANY. Ko so se izurili v gverilskem vojskovanju, so Trockijevi uporniki na ladji SS Krislianiafjord. namenjeni v Rusijo, zapustili Zdruzene drzave z 20 milijoni dolarjev Jacoba Schiffa: V Rusiji so z namenom, da bi Kazarjem povrnili Rusijo, zaceli z bolsevisko revolucijo.

Buy Me A Coffee

Trocki in Lenin sta bila oba povezana z Odborom tristotih prek Brucea Lockharta.

Share with us

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja